ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک داوطلبان گرامی ، به اطلاع می رساند نتایج اولین مرحله آزمون استخدامی از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.لذا خواهشمند است با توجه به کثرت داوطلبان و زمان بر بودن مراحل ، از هرگونه تماس با هریک از واحدهای بانک طی این مدت جداً خودداری فرمایید
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره منابع انساني