به اطلاع داوطلباني که به منظور رفع نقص ثبت نام مراجعه نموده‌ اند، می رساند آخرین مهلت اصلاح و رفع نقص تا تاریخ 03/03/94 می باشد. بدین منظور لازم است در ابتدا از طریق منوی «پيگيري ثبت نام» وضعيت ثبت نام خود را پيگيري وعلت نقص مدارک را مطالعه فرموده و سپس از منوي «ويرايش اطلاعات»، نسبت به رفع نقص و تکميل ثبت نام خود اقدام نمایید.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره منابع انساني