جهت مشاهده نتایج بر روی لینک "مشاهده نتایج" در بخش عملیات مرتبط کلیک نمایید.در صورتی که ردیف شغلی خود را فراموش کرده اید می توانید از طریق جدول ردیف های شغلی در بخش اطلاعیه ها، شماره ردیف شغلی خود را پیدا کنید
 
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره کارگزيني